Guide til boligkøb

Boligadvokaternes guide til boligkøb er et omfattende opslagsværk, lavet til dig, der overvejer boligkøb, men er i tvivl om lovgivning og regler på området.
Guiden er udfærdiget af boligadvokaterne hos Hviid Boligadvokater og du er derfor sikret opdateret information og grundig gennemgang af de mange emner indenfor en ejendomshandel, som du bør være særligt opmærksom på.

Man kan opdele en handel med fast ejendom i to faser. I den første indgås aftalen mellem køber og sælger, der fastsættes pris og andre vilkår som overtagelsesdato og tegning af ejerskifteforsikring. Den anden fase er mere teknisk og går ud på at berigtige handlen. Det vil sige, at købesummen skal overføres til sælger, købers adkomst til ejendommen skal tinglyses, der skal udarbejdes refusionsopgørelse mv.

En bolighandel foregår ofte således:

 1. Køber og sælger indgår en nærmere detaljeret aftale om handlen, hvori bl.a. købesum og overtagelsesdato fastlægges. Husk at få tilføjet et fuldstændigt advokatforbehold i købsaftalen.
 2. Ejendomsmægleren sender alle papirerne til os. Vi foretager en grundig juridisk gennemgang af handlen og indhenter eventuelt manglende oplysninger og dokumenter.
 3. Vi afholder et telefonmøde, hvor vi giver vores juridiske vurdering af handlen og giver dig rågivning om ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og din juridiske stilling i forhold til handlen.
 4. Herefter godkender vi handlen over for ejendomsmægleren og opregner eventuelle betingelser for handlens gennemførelse.
 5. Køber deponerer en udbetaling på ejendommen hos sælgers pengeinstitut eller hos ejendomsmægleren.
 6. Køber stiller en bankgaranti for betaling af den resterende del af købesummen eller deponerer beløbet på en spærret konto i sælgers pengeinstitut. Betalingen af selve beløbet sker på overtagelsesdagen.
 7. Resterende forbehold eller betingelser i købskontrakten afklares og afvikles.
 8. Skødet underskrives digitalt af både sælger og køber ved hjælp af NemID og anmeldes til tinglysning på tinglysning.dk.
 9. Tinglysningen vil typisk ske med retsanmærkning om de tinglyste hæftelser, der allerede hviler på ejendommen. For at der kan ske endelig tinglysning, skal sælgers gæld aflyses og køber lån tinglyses.
 10. Der tegnes eventuelt en ejerskifteforsikring.
 11. Køber betaler gennem sit pengeinstitut restkøbesummen til sælger.
 12. Der udarbejdes refusionsopgørelse, og de økonomiske mellemværender der er opstået mellem køber og sælger i forbindelse med handlen opgøres og udlignes.
 13. Købesummen frigives, når sælgers tinglyste gæld er aflyst af tingbogen.

Boligkøbets dokumenter

Ordbog om fast ejendom

Hviid Boligadvokater – Afdelinger

Andre informationer: