Køb af sommerhus

Ønsker man at købe et sommerhus, er der mange overvejelser at gøre sig. Det kan kræve mindst lige så mange overvejsler som ved erhvervelse af en helårsbolig, og da der for mange vil være tale om en investering af en vis størrelse, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i tingene.

Det er vigtigt at lægge sig nogenlunde fast på, i hvilken prisklasse man søger samt hvilke krav man vil stille til beliggenheden. Skal det ligge tæt på stranden, eller foretrækker man måske et hus som ligger lidt tilbagetrukket fra stranden mod til gengæld at få mere plads for pengene? På samme måde må man overveje, om det skal det være nyt og istandsat eller ej, stort eller lille, muligt at bruge hele året eller blot om sommeren.

Har man kig på et bestemt sommerhus, er det også afgørende, om man bryder sig om området. Man kan eventuelt prøve at lægge mærke til niveauet for trafik, larm og andre aktiviteter på forskellige tispunkter på dagen. Nogle vælger også at leje sig ind i et andet sommerhus i nærheden, for at danne sig et indtryk af området.

Det er også en god idé at søge andre informationer om huset og grunden, herunder er det f.eks. vigtigt at undersøge, om der er tinglyst servitutter eller andre rettigheder på ejendommen, som tilkommer andre. Det kunne være en oversigtsservitut eller en vejret, eller måske er det bestemt, at huset skal holdes i en bestemt farve. Der kan ligeledes være indeholdt vigtig information i referater fra grundejerforeningen. På dette tidspunkt i forløbet kan man med fordel alliere sig med en boligadvokat. En boligadvokat har stor erfaring med køb af sommerhuse, kan svare på juridiske spørgsmål, gennemse købskontrakt og andre vilkår samt i det hele taget yde vejledning og sikre at køber ikke pludselig befinder sig i en uønsket situation.

Økonomi

Man må ligeledes overveje, hvordan man vil finansiere sommerhuskøbet. Mange vælger at kombinere udbetalingen med et banklån og et realkreditlån, da et realkreditlån kun kan udgøre op til 70% af prisen på sommerhuset.

Udover selve prisen på ejendommen er der også løbende udgifter at tage højde for, herunder navnlig ejendomsskat, ejendomsværdiskat og forbrug. Hertil skal også regnes udgifter til eksempelvis tømning og vedligehold af septiktank og lignende, som man måske ikke er vant til at afholde ved sin helårsbolig.

Transport mellem sommerhuset og ens helårsbolig er også en udgift, og størrelsen afhænger naturligvis af, hvor ofte man forventer at tage ophold i sommerhuset.

Som sommerhusejer kan man overveje at leje sommerhuset ud i de perioder, hvor man ikke selv benytter det. Det kan give en indtægt og hjælpe med den løbende finansiering. Der findes regler for hvornår og i hvilket omfang man må udleje sin sommerhus, ligesom det også er vigtigt at huske på, at lejeindtægten er skattepligtig.

Sommerhusets tilstand

Der er meget store forskelle på sommerhuse og deres stand. Hvor nogle er helt nye eller nyistandsatte, kan andre være præget af en gør-det-selv-vedligeholdelse eller måske så godt som ingen vedligeholdelse. Sommerhusets tilstand er særlig vigtig at være opmærksom på, hvis der er udført arbejde af andre end professionelle håndværkere. Uanset, kan det være en god idé at lade sommerhuset gennemgå af en byggesagkyndig, inden man køber det. En byggesagkyndig kan opdage mange ting, som det utrænede øje ikke ser og samtidig yde generel vejledning om bygningen samt komme med forslag til forbedringer. Hvorvidt man ønsker at lade sin egen byggesagkyndige gennemgå huset eller ej, kan man lade komme an på, om sælger i forbindelse med salget har fået udarbejdet en tilstandsrapport under huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen

Sommerhuse er omfattet af den såkaldte huseftersynsordning, hvorefter sælgeren kan fraskrive sig ansvaret for de skjulte fejl og mangler, der måtte vise sig i løbet af de næste 10 år efter overtagelsen. Sørger sælgeren for at få udarbejdet tilstandsrapport og elrapport, at indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring samt at tilbyde køberen betaling af halvdelen af forsikringspræmien, hæfter sælgeren ikke længere for hvad der senere måtte vise sig af eventuelle fejl og mangler ved bygningen – dette ansvar dækkes herefter af ejerskifteforsikringen, såfremt køber vælge at tegne en sådan.

Således kan sælgeren altså begrænse sin hæftelse for eventuelle fejl og mangler, samtidig med at det giver køberen en økonomisk sikkerhed i form af en forsikring. Det er ligeledes betryggende for køberen, at huset er gennemgået grundigt af en byggesagkyndig og en autoriseret elinstallatør, hvis rapporter køber får udleveret.

Boligadvokat og advokatforbehold

Når man påtænker at investere i et sommerhus, kan man med fordel søge rådgivning hos en boligadvokat. En boligadvokat har stor viden og erfaring inden for handel med boliger, også fritidsboliger. Boligadvokaten vil kunne bistå med juridisk rådgivning vedrørende bl.a. købekontrakt, advokatforbehold og finansiering og samtidig tage sig af praktiske ting i forbindelse med handlen.

Det er ydermere altid tilrådeligt for en køber af en fast ejendom, at søge et advokatforbehold indsat i salgsaftalen. Et advokatforbehold giver køberen mulighed for at rådføre sig grundigt med sin egen advokat efter indgåelsen af købsaftalen. Hvis advokaten af forskellige årsager ikke tiltræder aftalen inden for en vis nærmere fastsat frist, kan køberen uden økonomiske konsekvenser træde tilbage fra aftalen.