Tingbogsattest og servitutter

Tingbogen er et register over tinglyste rettigheder over faste ejendomme. I dette register har hver ejendom sit eget blad, hvoraf alle registrerede rettigheder over ejendommen fremgår – herunder bl.a. ejerforhold, servitutter, tinglyste panterettigheder og andre rettigheder over ejendommen i øvrigt. En tingbogsattest er en officiel udskrift af ejendommens blad i tingbogen. Da hele tinglysningssystemet i dag er digitaliseret, kan en tingbogsattest rekvireres via domstol.dk/tinglysningsretten.

Som potentiel køber af en ejendom er det vigtigt at stifte bekendtskab med hvilke rettigheder, der måtte hvile på ejendommen. Sådanne rettigheder kan indskrænke køberens egne muligheder for at råde over ejendommen. Et eksempel kan være en tinglyst servitut. En servitut er begrænset rettighed over ejendommen, der tilkommer en anden end ejeren. Det kan være en færdselsret, en regel for hvordan grunden må bebygges og lignende