Tilstandsrapporten

Der er mange gode grunde til at udarbejde en tilstandsrapport i forbindelse med en ejendomshandel. Først og fremmest kan en tilstandsrapport give et grundigt overblik over bygningens almene tilstand, og dette kan være med til at sikre, at der bliver taget hånd om eventuelle problemer i tide. Derudover bruges rapporten også til at planlægge eventuelle fremtidige renoveringer eller udbedringer.

På denne side kan du læse mere om, hvad en tilstandsrapport er og om den er obligatorisk.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport klarlægger en bygnings fysiske tilstand og afdækker de fejl og mangler, der måtte være ved den. Tilstandsrapporten indeholder typisk en beskrivelse af bygningens alder, materialer og konstruktion, samt en vurdering af dens tekniske tilstand. Rapporten kan også indeholde anbefalinger til forbedringer eller nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Rapporten udfærdiges af en byggesagkyndig, der er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Rapporten må ikke være ældre end 6 måneder på tidspunktet for udlevering til køberen. Er den ældre, kan sælgeren ikke bruge den til at fraskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler.

Rapportens indhold

De enkelte elementer i rapporten gives en mærkning på en skala, der starter med IB (ingen bemærkninger) og herefter K0, K1, K2, K3 og UN alt efter hvor graverende en fejl, der er tale om. Her er det især vigtigt at se nærmere på K3’ere og UN.

Hvad er en k3?

K3 i en tilstandsrapport indikerer, at der er kritiske forhold, som skal adresseres øjeblikkeligt. K3-kategorien dækker over forhold, der kan medføre personskade eller alvorlige materielle skader.

K3-kategorien omfatter typisk forhold som:

– Fare for eksplosion eller brand

– Kollaps af dele af bygningen eller strukturer

– Vandskade på større skala

– Hul i taget

Hvad betyder UN?

UN står for “undersøges nærmere” og er et udtryk, der bruges i tilstandsrapporten, når der ikke er tilstrækkelig information om boligen. Dette kan eksempelvis være, hvis der er dele af boligen, som har været aflåst under inspektionen, og som derfor ikke er blevet vurderet af den byggesagkyndige.

Dette skal du især være opmærksom på, hvis du skal købe en ejendom uden du har undersøgt dette forhold, da du bærer ansvaret, hvis det viser sig, at der er alvorlige skader.

Er en tilstandsrapport obligatorisk i forbindelse med bolighandel?

Det er ikke obligatorisk, at der udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med en ejendomshandel. I praksis får de fleste sælgere dog en sådan udfærdiget, idet den sammen med elinstallationsrapporten er nødvendig for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Tegnes der i forbindelse med salget en ejerskifteforsikring, er sælgeren som udgangspunkt fritaget for ansvar for de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er omtalt i rapporten, men først måtte vise sig efter køberens overtagelse, fordi de ikke var synlige på tidspunktet for gennemgangen.

Lad os hjælpe dig!

Når du skal købe eller sælge en bolig, ønsker du at være sikker på at få den bedst mulige rådgivning. Det er her, vores team af boligadvokater kommer ind i billedet. Alle vores boligadvokater har mange års erfaring i branchen. Derfor har vi mulighed for at påtage os selv de sværeste opgaver samt at tilbyde vores kunder den vejledning og støtte, de har brug for, for at navigere processen med succes.

Med os, kan du være sikker på at få professionel og dybdegående hjælp. Vi gennemgår alle dokumenter grundigt og giver dig de bedste råd baseret på vores ekspertise.

Desuden mener vi, at alle skal have adgang til juridisk rådgivning af høj kvalitet. Derfor tilbyder vi vores tjenester til faste lave priser. Med vores team på din side kan du på denne måde være sikker på, at du træffer den bedste beslutning i forbindelse med dit køb til overkommelige priser.

Læs mere om os, og hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os for yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til tilstandsrapport, andre ting i forbindelse med salg eller køb af bolig eller spørgsmål til vores service?Så tøv ikke med at kontakte os.  Vi ønsker at give vores kunder den bedste oplevelse, når de vælger os som deres boligadvokat. Derfor tager vi os altid tid til at svare på dine spørgsmål.

Du kan kontakte os på telefon 7630 8999 eller pr. e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.