Tilstandsrapporten

En tilstandsrapport klarlægger en bygnings fysiske tilstand og afdækker de synlige fejl og mangler, der måtte være ved den. Rapporten udfærdiges af en byggesagkyndig, der er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Det er ikke obligatorisk, at der udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med en ejendomshandel. I praksis får de fleste sælgere dog en sådan udfærdiget, idet den sammen med elinstallationsrapporten er nødvendig for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Tegnes der i forbindelse med salget en ejerskifteforsikring, er sælgeren som udgangspunkt fritaget for ansvar for de eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke er omtalt i rapporten, men først måtte vise sig efter køberens overtagelse, fordi de ikke var synlige på tidspunktet for gennemgangen.

De enkelte elementer i rapporten gives herefter en mærkning på en skala, der stater med IB (ingen bemærkninger) og herefter K0, K1, K2, K3 alt efter hvor graverende en fejl, der er tale om. Markeingen UN indikerer, at et forhold bør undersøges nærmere. Rapporten må ikke være ældre end 6 måneder på tidspunktet for udleveringen til køberen. Er den ældre, kan sælgeren ikke bruge den til at fraskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler.