Gode råd ved Ejendomshandel – Hvad bør du være opmærksom på?

At købe en bolig er for mange en stor, om end ikke den største, investering de kommer til at gøre. Det er derfor vigtigt at gøre, hvad man kan for at sikre sig, at boligkøbet ikke ender med at være fuld af ubehagelige overraskelser, og der er mange forhold at være opmærksom på i forbindelse med en ejendomshandel. Har du derfor brug for hjælp, har vi mange erfarne og billige boligadvokater.

Ejendomshandlens dokumenter

I en ejendomshandel indgår der mange forskellige dokumenter indeholdende mange forskellige oplysninger. Som køber er det vigtigt at sætte sig grundigt ind indholdet af disse dokumenter, da de ofte indeholder informationer, der er af afgørende betydning for købers interesse i ejendommen. Eksempelvis indeholder en tilstandsrapport informationer om ejendommens fysiske stand, mens en tingbogsattest viser hvilke rettigheder, der eventuelt er tinglyst på ejendommen, som kan indskrænke en købers råderet over ejendommen.

Uvildig køberrådgivning

Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers mand. Ligesom sælger arbejder han således for at få solgt ejendommen til den højeste pris og på de for sælger mest fordelagtige vilkår. Som køber er det derfor en overvejelse værd at søge uvildig rådgivning et andet sted, og her kan særligt en boligadvokat være en stor hjælp. Ofte vil advokatens salær nok tjene sig ind i form af ikke blot rådgivning og hjælp både i løbet af og efter handlens indgåelse, men også i sparede spekulationer og bekymringer.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker de skjulte fejl og mangler, som allerede var tilstede på overtagelsestidspunktet, men som først måtte vise sig efter overtagelsen. Sælger kan som udgangspunkt ikke drages til ansvar, når køber tegner en sådan forsikring, men til gengæld er købers tab ved udbedring af de skjulte fejl og mangler herefter dækket af en forsikring. En ejerskifteforsikring kan ikke tegnes efter overtagelse af ejendommen, og som køber er det derfor vigtigt at bestemme sig for om man vil tegne den inden man overtager ejendommen.

Finansiering

Når man overvejer at købe ny bolig, er det vigtigt at have styr på finansieringen gennem sin bank, sparekasse eller realkreditinstitut. Man kan her blive kreditvurderet og få en forhåndsgodkendelse til et lån, så man kan agere hurtigt, hvis man finder en ejendom og bestemmer sig for at købe den.

Samejeoverenskomst

Når man er to eller flere, der køber hus sammen i fællesskab, er det en overvejelse værd at oprette en samejeoverenskomst. En sådan aftale regulerer både de løbende forhold under samejets beståen samt hvad der skal ske i tilfælde af samejets opløsning – altså hvis parterne ikke længere ønsker at eje boligen i fællesskab, f.eks. i tilfælde af at et par går fra hinanden.

Fortrydelsesret

Køber man en ejendom til at bruge som sin bolig, er man beskyttet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det indebærer blandt andet, at man har en lovbestemt fortrydelsesret. Denne udløber seks dage efter købsaftalens indgåelse. Ønsker man inden for fristen at fortryde købet, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til sælger samt betaling af et beløb svarende til 1% af købesummen, som godtgørelse til sælger.

Advokatforbehold

I en købskontrakt bør køber søge at få indsat et advokatforbehold, typisk formuleret således, at hvis købers advokat ikke inden for en bestemt frist kan godkende handlen i sin helhed, er købers underskrift på købsaftalen alene ikke bindende. Det giver dels køber mulighed for at vende hele købsaftalen med sin advokat efter at have underskrevet kontrakten, og samtidig betyder det, at godkender advokaten ikke handlen, er køber stillet frit over for sælger. Da det ikke er det samme, som at bruge den lovbestemte fortrydelsesret, skal køber i denne situation ikke godtgøre sælger med en procentdel af købesummen. Det er en stor fordel for køberen at give sig selv tid til endeligt at gennemgå handlen med en advokat, da en ejendomshandel ofte er ganske kompleks og fuld af juridiske elementer.