Skøde

Et skøde er et af de vigtigste dokumenter i forbindelse med bolighandel. Derfor er der mange grunde til, hvorfor man skal udarbejde et skøde.

Læs mere om skøder på denne side.

Hvad er et skøde?

Et skøde er det dokument, der overdrager ejendomsretten til en fast ejendom fra sælgeren til køberen. Den adskiller sig fra købsaftalen ved ikke at være en egentlig aftale, men blot det dokument, der cementerer ejerskiftet. Det indeholder oplysninger om bl.a. ejendommens beliggenhed, navne på køber og sælger, overtagelsesdag og købesum.

Derudover er det vigtigt at sikre, at skødet er korrekt udarbejdet og underskrevet, inden en ejendomsoverdragelse finder sted.

Læs mere om skødeskrivning her.

Betinget skøde

Indeholder købsaftalen betingelser, der endnu ikke er opfyldt, kan et skøde oprettes som betinget. Når betingelserne er opfyldt, kan skødet tinglyses som endeligt. Et eksempel på en uopfyldt betingelse kan være, hvis køber endnu ikke har betalt hele købesummen.

Tinglysning af skøde

Et skøde tinglyses med det formål at registrere den nye ejers ret til ejendommen og samtidig gøre oplysningen om ejerskiftet offentligt tilgængelig. Herved sikrer køberen sig imod, at sælgeren yderligere disponerer over ejendommen efter købsaftalens indgåelse. 

Køberen er dermed sikker på, at efter tinglysningen, kan sælger ikke sælge til anden side, optage lån med sikkerhed i ejendommen eller lignende – heller ikke selvom dem sælgeren handler med rent faktisk tror, at ejendommen stadig tilhører sælgeren.

Læs mere om tinglysning af skøde på denne side.

Er et skøde et lovkrav?

Skødet er det sidste dokument, der udarbejdes i forbindelse med en ejendomshandel, og det er et lovkrav, at man skriver et skøde og tinglyser det. Dog er andelsboliger en undtagelse hvad angår skøder og tinglysning, da det i dette tilfælde ikke er et lovkrav. 

Har du brug for hjælp med udarbejdelsen af dit skøde?

Hos Hviid Boligadvokater forstår vi, at processen med at udforme et skøde kan være kompleks og forvirrende. Derfor er vi her for at hjælpe dig. Vores team af eksperter har stor erfaring med udarbejdelse af skøder, og vi er sikre på, at vi kan hjælpe dig med at navigere i processen. Vi arbejder sammen med dig for at forstå dine behov og mål, og derefter udarbejder vi et skøde, der opfylder de specifikke krav. 

Så hvis du har brug for hjælp, skal du ikke tøve med at kontakte os i dag enten på telefon 7630 8999 eller via e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk

Vi er her for at hjælpe dig.