Skøde

Et skøde er det dokument, der overdrager ejendomsretten til en fast ejendom fra sælgeren til køberen. Den adskiller sig fra købsaftalen ved ikke at være en egentlig aftale, men blot det dokument, der cementerer ejerskiftet. Det indeholder oplysninger om bl.a. ejendommens beliggenhed, navne på køber og sælger, overtagelsesdag og købesum.

Betinget skøde

Indeholder købsaftalen betingelser, der endnu ikke er opfyldt, kan et skøde oprettes som betinget. Når betingelserne er opfyldt, kan skødes tinglyses som endeligt. Et eksempel på en uopfyldt betingelse kan være, hvis køber endnu ikke har betalt hele købesummen.

Tinglysning

Et skøde tinglyses med det formål at registrere den nye ejers ret til ejendommen og samtidig gøre oplysningen om ejerskiftet offentligt tilgængelig. Herved sikrer køberen sig imod, at sælgeren yderligere disponerer over ejendommen efter købsaftalens indgåelse. Køberen er dermed sikker på, at efter tinglysningen, kan sælger ikke sælge til anden side, optage lån med sikkerhed i ejendommen eller lignende – heller ikke selvom dem sælgeren handler med rent faktisk tror, at ejendommen stadig tilhører sælgeren.

Læs mere om skødeskrivning her.