Advokatforbehold

Der kan være mange forskellige årsager til, at det kan være en god idé at sikre sig et advokatforbehold. Derfor kan der være mange fordele ved at sætte sig ind i, om et advokatforbehold er ideel for din situation.

På denne side kan du læse mere om, hvad et advokatforbehold er samt hvilke fordele, der er for sælger såvel som køber ved at sikre sig et advokatforbehold.

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er et forbehold, som giver enten køber eller sælger mulighed for at få råd og vejledning fra en boligadvokat, selvom kontrakten er underskrevet. Dette forbehold kan være en god idé at have, hvis man er i tvivl om noget eller har brug for hjælp til at træffe en beslutning.

Boligadvokaten vil kunne vejlede den pågældende om deres muligheder og rettigheder, så de kan træffe en informeret beslutning. Køber eller sælger har eksempelvis mulighed for at træde ud af handlen, hvis boligadvokaten ikke godkender bolighandlens vilkår.

Altså fungerer forbeholdet som en sikring for den part, der af forskellige årsager kan ønske at træde tilbage fra en bolighandel.

Købers advokatforbehold

Det er altid en fordel for en køber af en fast ejendom at sikre sig et advokatforbehold. Det fungerer som en sikring af køberens mulighed for at træde tilbage fra en ejendomshandel uden at skulle benytte sig af den fortrydelsesret, der tilkommer denne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Fordelene herved er, at køberen efter at have underskrevet købsaftalen får betænkningstid i samråd med sin advokat. Godkender advokaten ikke aftalen, kan køber herefter træde tilbage fra den og som følge af advokatforbeholdet undgå at betale 1% af købesummen som godtgørelse til sælgeren. Er der ikke taget advokatforbehold, og benytter køberen sig alene af sin fortrydelsesret, skal der altid betales godtgørelse til sælgeren.

Sælgers advokatforbehold

Da der ikke tilkommer en sælger af en fast ejendom den samme lovhjemlede fortrydelsesret, som en køber har, er det ligeledes yderst relevant for sælgeren at tage et advokatforbehold. På samme måde som for køberen fungerer det som en mulighed for betænkningstid i samråd med sin advokat og efterfølgende mulighed for at træde tilbage fra handlen, såfremt advokaten enten ikke tilkendegiver sin accept eller undlader at modsætte sig aftalen.

Få hjælp af professionelle boligadvokater

Når det drejer sig om noget så vigtigt som din bolighandel, vil du gerne være sikker på, at du får den bedst mulige rådgivning. Det er her, vores team af boligadvokater kommer ind i billedet. Vi bruger vores ekspertise til at forstå din sag grundigt, gennemgå alle dokumenter og give dig den bedste rådgivning. Og fordi vi mener, at alle bør have adgang til juridisk rådgivning af høj kvalitet, tilbyder vi vores tjenester til faste lave priser.

Hos Hviid Advokater A/S anbefaler vi altid at få tilføjet et advokatforbehold inden købsaftalen underskrives. På denne måde er du sikret, hvis der skulle opstå problemer.

Så hvis du søger professionel vejledning og støtte gennem din bolighandel samt overkommelige priser, er vi her for at hjælpe dig.

Læs mere om hvem vi er og hvordan vi kan hjælpe dig her.

Eksempel på formulering af advokatforbeholdet

Et advokatforbehold i en købsaftale vedrørende fast ejendom kan for køberens vedkommende eksempelvis formuleres således:

”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Såfremt aftalen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for hinanden.”

Du er velkommen til at kopiere vores formulering og sende den til ejendomsmægleren i forbindelse med dit boligkøb eller salg.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hos Hviid Advokater A/S er vi forpligtet til at give vores klienter den bedst mulige juridiske rådgivning. Vi forstår, at salg eller køb af en ejendom kan være en kompleks og stressende proces, og vores team er her for at hjælpe.

Hvis du derfor har spørgsmål om advokatforbeholdet eller andre spørgsmål i forbindelse med salg eller køb af bolig, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan kontaktes på telefon 7630 8999 eller via e-mail kontakt@hviid-advokater.dk. Vi ser frem til at hjælpe dig med alle dine juridiske behov.