Advokatforbehold

Et advokatforbehold indsættes typisk i en købsaftale vedrørende fast ejendom, og forbeholdet kan tages af såvel sælger som køber. Forbeholdet fungerer som en sikring for den part, der af forskellige årsager kan ønske at træde tilbage fra en handel.

Købers advokatforbehold

Det er altid en fordel for en køber af en fast ejendom at sikre sig et advokatforbehold. Det fungerer som en sikring af køberens mulighed for at træde tilbage fra en ejendomshandel uden at skulle benytte sig af den fortrydelsesret, der tilkommer denne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Fordelene herved er, at køberen efter at have underskrevet købsaftalen får betænkningstid i samråd med sin advokat. Godkender advokaten ikke aftalen, kan køber herefter træde tilbage fra den og som følge af advokatforbeholdet undgå at betale 1% af købesummen som godtgørelse til sælgeren. Er der ikke taget advokatforbehold, og benytter køberen sig alene af sin fortrydelsesret, skal der altid betales godtgørelse til sælgeren.

Sælgers advokatforbehold

Da der ikke tilkommer en sælger af en fast ejendom den samme lovhjemlede fortrydelsesret, som en køber har, er det ligeledes yderst relevant for sælgeren at tage et advokatforbehold. På samme måde som for køberen fungerer det som en mulighed for betænkningstid i samråd med sin advokat og efterfølgende mulighed for at træde tilbage fra handlen, såfremt advokaten enten ikke tilkendegiver sin accept eller undlader at modsætte sig aftalen.

Formulering af advokatforbeholdet

Et advokatforbehold i en købsaftale vedrørende fast ejendom kan for køberens vedkommende eksempelvis formuleres således:

”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Såfremt aftalen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for hinanden.”

Du er velkommen til at kopiere vores formulering og sende den til ejendomsmægleren i forbindelse med dit boligkøb eller salg.