Sælgeransvarsforsikring

En sælgeransvarsforsikring kan tegnes af sælgeren i en ejendomshandel til at dække de eventuelle mangelskrav, som køberen måtte rette mod sælgeren efter overtagelsen.

Når man sælger sin bolig, er man som udgangspunkt ansvarlig for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Det er muligt at begrænse dette ansvar under den såkaldte huseftersynsordning. Sørger man som sælger for at der udarbejdes en tilstandsrapport for boligen, at indhente tilbud på en ejerskifteforsikring samt at tilbyde køberen betaling af halvdelen af forsikringspræmien, er man ikke længere ansvarlig for skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

En ejerskifteforsikring dækker imidlertid alene de fejl og mangler, der har været genstand for undersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten beskæftiger sig dog ikke med udendørs forhold som kloakstik og -ledningers lovlighed. Det undersøges heller ikke, om grunden er forurenet, eller om det oplyste ejendomsareal er korrekt. Da disse forhold ikke er en del af tilstandsrapporten, er de følgelig heller ikke dækket af ejerskifteforsikringen. For sådanne forhold kan sælger ifalde ansvar, såfremt de skulle vise sig at være mangelfulde.

Dette ansvar kan man som sælger forsikre sig mod ved at tegne en sælgeransvarsforsikring. Forsikringen dækker normalt den 10-årige periode efter salget af en bolig, hvori sælger er ansvarlig for skjulte fejl og mangler.