Elrapport ved boligsalg

Elinstallationsrapporten udgør sammen med tilstandsrapporten grundlaget for at kunne tegne en ejerskifteforsikring for en bygningei forbindelse med et salg. Rapporten udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, som gennemgår ejendommens elinstallationer, deres funktionsdygtighed og deres lovlighed. Elinstallatøren gennemgår bygningen visuelt og laver stikprøver på stikkontakter, lampeudtag og spots og gennemgår også el-tavle og fejlstrømsrelæ. Lovligheden af installationerne vurderes på baggrund af de regler, der var gældende på tidspunktet for arbejdets udførelse.

De enkelte elementer i rapporten gives herefter en mærkning på en skala, der stater med IB (ingen bemærkninger) og herefter K0, K1, K2, K3 alt efter hvor graverende en fej,l der er tale om. Markeingen UN indikerer, at et forhold bør undersøges nærmere. Rapporten er gyldig indtil et år efter udarbejdelsen.