Elrapport ved boligsalg

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er ikke lovpligtige ved salg af en ejendom. Dog skal både en tilstands- og elinstallationsrapport udarbejdes såfremt køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring

Sælger kan derfor selv bestemme, om vedkommende vil have disse rapporter udarbejdet eller ej. Selv om ingen af rapporterne er lovpligtige, kan de begge give værdifulde oplysninger om ejendommens tilstand. Derfor kan der være fordele ved at udarbejde en elinstallationsrapport både for sælger og for køber.

Læs mere om elinstallationsrapporter på denne side.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en teknisk rapport, der beskriver resultaterne af en undersøgelse eller test af et elektrisk anlæg. Elinstallationsrapporten udgør sammen med tilstandsrapporten grundlaget for at kunne tegne en ejerskifteforsikring for en bygning i forbindelse med et salg. Rapporten udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, som gennemgår ejendommens elinstallationer, deres funktionsdygtighed og deres lovlighed. 

Elinstallationsrapportens indhold

Rapporten skal angive alle relevante informationer om installationen, herunder komponenternes type, størrelse og placering. Rapporten skal også angive eventuelle problemer, der er blevet fundet under installationen, samt deres løsninger. 

Endelig skal rapporten indeholde en kontrolplan for at sikre, at installationen overholder gældende love og regler. Lovligheden af installationerne vurderes på baggrund af de regler, der var gældende på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Elinstallatøren gennemgår bygningen visuelt og laver stikprøver på stikkontakter, lampeudtag og spots og gennemgår også el-tavle og fejlstrømsrelæ. 

De enkelte elementer i rapporten gives herefter en mærkning på en skala, der starter med IB (ingen bemærkninger) og herefter K0, K1, K2, K3 alt efter hvor graverende en fejl der er tale om. Markeringen UN indikerer, at et forhold bør undersøges nærmere. 

Hvorfor er en elinstallationsrapport vigtig?

Når man sælger eller køber en bolig, er en elinstallationsrapport et vigtigt dokument at have. Det skyldes, at rapporten er med til at beskytte både køber og sælger mod uforudsete økonomiske overraskelser, der kan opstå i forbindelse med salget. El-eftersynet gør sælger og køber opmærksom på eventuelle fejl i el-installationerne. På den måde kan de blive udbedret, inden det endelige salg gennemføres. 

At få en elinstallationsrapport er derfor en klog forholdsregel at tage, både som sælger og som køber af en bolig. Det kan være med til at undgå ubehagelige overraskelser og dyre reparationer senere hen.

Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport?

Rapporten er gyldig i et år fra den dato, hvor den blev udarbejdet. Efter dette tidsrum er rapporten ikke længere gyldig, og der skal bestilles en ny rapport, såfremt boligen skal sælges. Dette skyldes, at elektriske installationer med tiden kan forringes og blive usikre. 

Vi er klar til at hjælpe dig!

Hos Hviid Boligadvokater forstår vi, at det kan være forvirrende at købe og sælge en bolig. Med så mange forskellige processer involveret er det let at føle sig overvældet. Derfor er vi her for at hjælpe dig. Vores team af eksperter har stor erfaring med alt inden for boligområdet, og vi er sikre på, at vi kan hjælpe dig med at navigere i processen. 

Vores boligadvokater giver dig klar og tydelig vejledning hvert skridt på vejen, så du kan være sikker på, at dine interesser altid er beskyttet. 

Kontakt os i dag for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan kontakte os på telefon 7630 8999 eller via e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!