Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde er en vigtig, men ikke desto mindre kompleks, proces, som alle der ejer fast ejendom skal igennem.

På denne side kan du læse mere om tinglysning af skøde.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til fast ejendom. Tinglysningen sikrer bl.a., at du som ejer af en bolig kan dokumentere din ejendomsret over for andre.

Hvornår skal der tinglyses?

Du skal tinglyse, når du køber en bolig, lejer en bolig, eller der foretages ændringer i din boligs tilstand. Dette kan f.eks. være, hvis du laver forsikringsskader eller lignende i din bolig, og disse skal udbedres.

Du skal også tinglyse, hvis der foretages ændringer i din boligs ejerforhold. Dette kan f.eks. være, hvis du sælger din bolig, eller hvis du ændrer dit navn.

Hvordan tinglyser man et skøde?

Når man har erhvervet sig en fast ejendom, skal man som nævnt registrere sin ret til den pågældende ejendom i et offentligt register. Dette gøres ved anmeldelse af skødet til tinglysning.dk.

Her tinglyses også eventuelt andre rettigheder end ejerskab såsom panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mv. Ved at tinglyse sin ret til ejendommen sikrer man sig ligeledes mod den tidligere ejers kreditorer, der herefter er afskåret fra at gøre udlæg i ejendommen.

Anmeldelsen til tinglysning foretages på tinglysning.dk, da hele systemet i dag er digitalt. Det betyder, at anmeldelsen foregår elektronisk med digital signatur eller NemID, og at de oplysninger, der registreres i tingbogen er offentligt tilgængelige på tinglysning.dk. Man kan give en fuldmagt til eksempelvis en advokat, der kan søge et skøde tinglyst for en.

Skødets indhold

Skødet, der anmeldes til tinglysning, skal indeholde oplysninger om ejendommens adresse, købesum, overdragelsesdato samt hvem, der er sælger og hvem der er køber. Ligeledes skal det angives hvor stor en del af ejendommen, der overdrages. Skødet adskiller sig således fra købsaftalen ved alene at være en registrering af rettigheden. Det indeholder normalt ingen vilkår for handlen, ligesom det heller ikke har til formål at sikre, at handlen gennemføres som aftalt.

Læs mere om skøder her.

Retsanmærkning i skødet

Det kan ske, at et skøde tinglyses med en retsanmærkning. Det er Tinglysningsrettens måde at gøre opmærksom på, at et forhold forhindrer tinglysning i fuldstændig overensstemmelse med anmeldelsen, f.eks. at den tidligere ejers lån endnu ikke er aflyst.

Hvad koster tinglysning af skøde?

Når du køber en ejendom i Danmark, skal du betale en tinglysningsafgift, når man tinglyser et skøde. Afgiften er på 1.750 kr. plus 0,6 % af købsprisen eller ejendommens værdi, alt efter hvad der er højest. Hvis du f.eks. køber en ejendom til en værdi af 2 mio. kr. vil den samlede tinglysningsafgift derfor være 13.730 kr. 

Afgiften skal betales, når du indsender din ansøgning om registrering til tinglysningskontoret. Du kan betale med bankoverførsel eller kreditkort. Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du en bekræftelse af registreringen fra tinglysningskontoret. 

Hvis du har spørgsmål om tinglysningsprocessen, eller hvis du har brug for hjælp til din ansøgning, kan du få professionel hjælp af boligadvokater.

Få den bedste rådgivning hos Hviid Boligadvokater

Hos Hviid Boligadvokater sætter vi en ære i at yde professionel og kompetent rådgivning til vores kunder. Vi har stor erfaring med tinglysning af skøder, og derfor kan vi med sikkerhed hjælpe dig med at navigere i den ofte komplekse proces. 

Så hvis du har brug for hjælp, skal du ikke tøve med at kontakte os i dag. Du kan kontakte os pr. telefon på 7630 8999 eller pr. e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.