Hvem har behov for en samejekontrakt / samejeoverenskomst?

En samejekontrakt er en aftale mellem to eller flere parter, der sammen ejer en fast ejendom. Formålet er at sikre, at i tilfælde af konflikter mellem ejerne foreligger der allerede en aftale, der regulerer situationen. En sådan kontrakt er således fordelagtig for alle, der ejer en fast ejendom i fællesskab med andre, herunder særligt ugifte samlevende, da de udgør en stor del af den gruppe, der typisk køber fast ejendom sammen.

Indhold

I en samejekontrakt kan man regulere mange forhold vedrørende boligen. Det kan være med hensyn til brugen af boligen og fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen og dens vedligehold. Også i tilfælde af at parterne ikke længere ønsker at eje ejendommen i fællesskab, eller hvis den ene part ikke længere ønsker at eje sin andel, er det en fordel på forhånd at have en aftale. Hvis parterne i enighed sælger boligen, hvordan fordeles salgsprovenuet, og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen? En samejekontrakt kan således regulere de praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen, både under samejets beståen og i tilfælde af dets opløsning. Til gengæld er det ikke en aftale om ejerforhold.

Opløsning af samejet

Foreligger der ingen aftale om samejet mellem parterne, reguleres forholdet efter de almindelige juridiske regler på området. Herefter skal alle beslutninger i et sameje almindeligvis træffes ved enighed, og kan en sådan enighed ikke nås, må samejet som udgangspunkt opløses. Kan parterne herefter heller ikke nå til enighed om vilkårene for salg og beboelse af huset, må salget i sidste ende foregå på en frivillig auktion, der minder om en tvangsauktion; en fremgangsmåde der ikke blot medfører store udgifter, men også en betydelig risiko for økonomisk tab på ejendommen.

Ugifte samlevende

En samejekontrakt er således relevant for alle, der i fællesskab ejer en ejendom, herunder særligt for ugifte samlevende, der sammen køber en fælles bolig. Retsstillingen mellem gifte og ugifte samlevende er ikke den samme ved samlivsophævelse. Skilles et ægtepar, er der regler i retsvirkningsloven, der regulerer deres retsstilling – herunder hvad der skal ske med deres ejendele og deres fælles ejendom. Da de samme regler ikke gælder for ugifte samlevende, er det en god idé at have aftalt sig ud af konfliktsituationer, inden de skulle opstå.

Udvidet samlevertestamente

Som ovenfor beskrevet gælder der ikke de samme regler for gifte og ugifte samlevende i forbindelse med samlivsophævelse. Det gør der heller ikke i forbindelse med dødsfald, hvorfor det er tilrådeligt som ugifte samlevende at udarbejde et såkaldt udvidet samlevertestamente, såfremt man ønsker at lade sin arv tilfalde sin samlever. Særligt når ugifte samlevende ejer en fælles ejendom, viser vigtigheden af et samlevertestamente sig, hvis den ene samlever skulle afgå ved døden, tilfalder arven efter personen i første række dennes børn og i anden række dennes forældre, mens samleveren uden en aftale herom ikke kan arve afdøde. I forhold til den fælles ejendom er risikoen således, at den efterlevende samlever ikke har mulighed for at beholde og fortsat bebo ejendommen. Du kan læse meget mere om testamenter her.

Gyldighed

En samejeoverenskomst er en almindelig aftale mellem to eller flere parter, og kan som udgangspunkt udarbejdes af parterne i fællesskab. En sådan aftale er gyldig på samme måde, som hvis man benytter sig af en skabelon, eller hvis man søger hjælp hos en rådgiver. Risikoen ved selv at udarbejde den er dog, at det kan være svært at tage højde for alle de situationer, der måtte opstå i fremtiden, på et tidspunkt hvor der ikke er tegn på konflikter.

Tinglysning af samejekontrakt / samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst kan tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Tinglysning gør hverken aftalen mere eller mindre gyldig, men er en måde at orientere omverdenen om de foreliggende aftaler mellem ejerne på.