Hvorfor bruge en boligadvokat?

Købers rådgiver

En boligadvokat er en uafhængig og uvildig juridisk rådgiver, der som særligt specialiseret i handel med fast ejendom bistår den ene part. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det kan derfor være en stor fordel for køberen at alliere sig med en advokat i forbindelse med boligkøbet. En boligadvokat er ikke alene uafhængig af sælger og mægler, men ligeledes af forsikringsselskaber, banker og lignende. Først herved opnås det egentlige mål: at modtage rådgivning af en person, der alene arbejder i

købers egen interesse

En ejendomshandel er ofte en kompleks affære, hvor der kan være mange forhold og faldgruber, som det kræver et trænet øje at gennemskue. Køb af en fast ejendom er ofte en ganske stor investering for den private køber. Der er en stor mængde dokumenter med mange oplysninger at sætte sig ind i, mange penge på spil og mange spekulationer og overvejelser at gøre sig, og for den almindelige køber er det derfor tilrådeligt at søge uvildig juridisk rådgivning i den forbindelse.

Boligadvokatens rolle

En boligadvokat kan gennemgå alle de dokumenter og forhold, der ligger til grund for handlen: tilstandsrapport, købsaftale, energimærkning, ejerskifteforsikring, en ejerforenings vedtægter, de servitutter og lignende, der eventuelt måtte hvile på ejendommen med meget mere. Ydermere kan en boligadvokat efter gennemgangen af materialet forhandle pris og vilkår med sælger og mægler på købers vegne. En boligadvokat bistår ikke alene under købsprocessen, men berigtiger ligeledes efterfølgende handlen, sørger for tinglysning af den nye købers adkomst til ejendommen og udarbejder refusionsopgørelse med videre.

Boligadvokatens ansvar

Antager en køber en boligadvokat til at bistå sig i forbindelse med handlen, overgår ansvaret til advokaten. Det betyder, at skulle noget gå skævt, som advokaten bærer ansvaret for (en overset servitut, et problem med en forsikring eller lignende), er det advokatens lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker køberens tab.

De advokatetiske regler

En boligadvokat er underlagt en række etiske regler, der blandt andet skal sikre uvildighed, løbende orientering af køberen, oplysning om prisen for advokatens bistand med videre. På denne måde er man som køber sikker på at have allieret sig med en advokat, der ikke blot har stor forstand på området, men også agerer alene i køberens interesse.

Advokatforbehold

Et advokatforbehold er et forbehold, man som køber kan søge at tage i en købsaftale. Det indebærer almindeligvis, at køberen ikke er bundet af sin underskrift på købsaftalen før hans advokat har godkendt aftalen i sin helhed inden for en vis frist. Som køber sikrer man sig dermed en ekstra mulighed for grundigt at gennemgå handlen med sin boligadvokat, inden aftalen endeligt indgås. Har man som køber underskrevet en købsaftale uden advokatforbehold, kan man fortryde købet inden for seks hverdage mod at godtgøre sælgeren 1% af købesummen, og det er derfor altid en fordel at tage et sådant forbehold.