Skattefrit salg af bolig (privat)

Efter den såkaldte parcelhusregel er det muligt at sælge sin bolig uden at skulle betale skat af en eventuel fortjeneste ved salget. Et boligsalg er herefter skattefrit, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: Ejendommen skal for det første være et en- eller to-familieshus eller en ejerlejlighed. Dernæst skal den have tjent til bolig for ejeren selv eller dennes husstand i ejertiden, og så skal ejendommens samlede grundareal være mindre end 1.400 kvadratmeter. Såfremt grunden er større end 1.400 kvadratmeter, er det kun muligt at blive fritaget fra beskatningen, hvis en udstykning fra grunden enten ikke er mulig, eller hvis en sådan udstykning vil medføre en væsentlig forringelse af det resterende areal eller den bestående bebyggelse.

Tjent til familiens bolig

En ejendom har tjent til ejerens eller dennes husstands bolig, hvis familien reelt har boet i huset eller i lejligheden i hele eller en del af ejertiden. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at have haft registreret sin folkeregisteradresse eller lignende på ejendommen. Dette indebærer ydermere, at ejendommen skal være godkendt til beboelse, samt at ejeren ikke sideløbende har haft rådighed over en anden bolig.

Anvendelse af boligen på salgstidspunktet

Ejeren eller dennes familie skal ikke nødvendigvis selv bebo ejendommen på salgstidspunktet, men det er et krav, at den i tilfælde af udlejning bliver brugt som bolig for lejeren. Anvendes den pågældende ejendom i stedet til et erhvervsmæssigt formål i perioden mellem ejerens fraflytning og salget, skal betingelsen om at tjene til familiens bolig opfyldes på ny; det vil sige, at familien igen på reel vis må tage ejendommen i brug til deres bolig, for at et skattefrit salg herefter kan finde sted.

Ejerens husstand

Ved ejerens husstand forstås almindeligvis ejerens ægtefælle og børn under 18 år. Børn, der ikke bor sammen med deres forældre, er herefter ikke en del af husstanden. Det betyder, at i forbindelse med forældrekøb bliver man som ejer beskattet af en eventuel fortjeneste ved et salg af den bolig, som kun barnet har beboet.