Håndværkerfradrag 2016 / 2017

Bemærk:
Håndværkerfradraget blev afskaffet af regeringen fra og med april måned 2022.
Der ikke mulighed for at få håndværkerfradrag mere.

For 2016 og 2017 træder nye regler for BoligJobordningen i kraft. Fradraget udgør nu i alt 18.000 kr. pr. voksen person pr. husstand som fordeler sig på et håndværkerfradrag på 12.000 kr. og et fradrag for serviceydelser i hjemmet på 6.000 kr.

Hvilke arbejder er der håndværkerfradrag for?

Reglerne for håndværkerfradraget er ændret med virkning for år 2016 og 2017. Ordningen har nu fået et mere grønt sigte, og der er etableret fradragsret for forskellige nye typer arbejder, der har en energibesparende eller klimatilpassende effekt. Det gælder eksempelvis isolering af tag, mure, gulv mv., udskiftning af døre og vinduer, visse forbedringer af varmeanlæg, herunder bl.a. udskiftning af radiatorer og radiatorventiler samt forskellige kloakarbejder, herunder bl.a. separatkloakering og nedgravning af regnvandsfaskine.

Som noget nyt kan man ligeledes få fradrag for lønudgifter til etablering af bredbåndsforbindelse, ligesom man kan trække udgifter til at konsultere en energirådgiver forud for arbejdets udførelse fra i skat. Til gengæld udgår fradrag for ikke-grønne arbejder, og det er således ikke længere muligt at få fradrag for renovering af køkken og bad, slibning af gulve, malerarbejder mv.

Hvad med sommerhuset?

Fritidsboliger er også omfattet af ordningen. Det betyder, at der er fradrag for de samme typer af ydelser, uanset om arbejdet er udført i helårsboligen eller i sommerhuset. Dog er der kun ét samlet fradrag pr. person pr. år, uanset hvor man får udført hvilket arbejde. Ydermere gælder det specielt for fritidsboliger, at det kun er ejeren og dennes eventuelle ægtefælle, der har fradragsret. Det gælder ikke andre voksne, der måtte tilhøre husstanden.

For at kunne opnå fradraget, må man naturligvis kunne dokumentere udgiften over for SKAT. Det er derfor altid vigtigt at gemme sine kvitteringer.