Boligkøb som samlevende / Ugifte

Når et ægtepar lader sig skille, eller den ene afgår ved døden, gælder der et helt sæt af særlige regler, der regulerer forholdet mellem dem – herunder også regler vedrørende fast ejendom, som ægtefællerne ejer i fællesskab. Et sådant regelsæt findes ikke for ugifte samlevende, og det er vigtigt at være opmærksom på, når man som ugift par erhverver fast ejendom sammen. Med lidt omtanke og ved hjælp af forskellige dokumenter kan man som ugifte samlevende aftale sig frem til, hvad der skal ske med den faste ejendom i fremtiden i forskellige situationer. Hvad hvis parret går fra hinanden? Eller den ene afgår ved døden?

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere parter, der ejer en fast ejendom i fællesskab. Den kan regulere mange forskellige forhold, herunder eksempelvis hvordan boligen skal bruges og hvordan løbende udgifter skal fordeles; det vil ligeledes være særligt relevant at aftale sig frem til forhold vedrørende samejets ophør, altså i tilfælde af at parret går fra hinanden. Herunder kan man eksempelvis aftale om den ene skal have ret til at blive boende, hvordan et salg skal foregå, og hvordan prisen skal fastsættes hvis den ene samlever køber den andens andel af boligen, etc. Selvom tanken om at forholdet måske en dag ikke længere holder kan virke uendelig fjern, når man erhverver en bolig sammen, er det altid en god idé at sikre sig mod fremtidige problemer. Ved at indgå en sådan aftale ved begge parter, hvordan de er stillet i forhold til ejendommen, og de kender deres rettigheder og pligter. På denne måde kan man minimere risikoen for uløselige konflikter og urimelige krav mellem parterne.

Hvis man ønsker det kan man lade samejeoverenskomsten tinglyse på ejendommen; det er dog ikke en betingelse for at den er gyldig.

I tilfælde af dødsfald

Der er ingen arveret mellem ugifte samlevende uanset hvor længe de har boet sammen. Det betyder, at skulle den ene afgå ved døden, arver den efterlevende ikke automatisk efter den afdøde – en sådan arveret kræver en særlig aftale herom. Ejer parret en ejendom i fællesskab betyder det, at arven efter afdøde vil tilfalde dennes efterladte, som vil være eventuelle børn og i anden række afdødes forældre. Derimod er den efterladte samlever under ingen omstændigheder arveberettiget. Således kan samleveren pludselig komme til at eje ejendommen sammen med afdødes familiemedlemmer og således ikke nødvendigvis have mulighed for eller råd til at blive boende.

Udvidet samlevertestamente

Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente, er man som ugift samlevende stillet som ægtefæller i arveretlig henseende. Det betyder, at den efterladte samlever vil arve den afdøde, herunder også afdødes andel af den fælles ejerbolig. Der gælder en række betingelser for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, herunder skal parret have boet sammen i mindst to år eller have fælles børn.

Parret har også mulighed for at oprette et almindeligt testamente der kan konstrueres således, at de hver især testamenterer mest muligt til den anden, testamenterer sin andel af den faste ejendom eller på en anden måde, der passer dem. Du kan læse mere om testamente her.

Du kan læse mere om relaterede emner på vores andre infosite:

bobestyrer-advokat.dk

privatskifte.info