Boligkøb som samlevende / Ugifte

Når et ægtepar lader sig skille, eller den ene afgår ved døden, gælder der et helt sæt af særlige regler, der regulerer forholdet mellem dem – herunder også regler vedrørende fast ejendom, som ægtefællerne ejer i fællesskab. Et sådant regelsæt findes ikke for ugifte samlevende, og det er vigtigt at være opmærksom på, når man som ugift par erhverver fast ejendom sammen.

Med lidt omtanke og ved hjælp af forskellige dokumenter kan man som ugifte samlevende aftale sig frem til, hvad der skal ske med den faste ejendom i fremtiden i forskellige situationer; Hvad hvis parret går fra hinanden? Eller den ene afgår ved døden?

På denne side kan du læse mere om, hvordan boligkøb som samlevende, men ugifte, foregår.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere parter, der ejer en fast ejendom i fællesskab. Den kan regulere mange forskellige forhold, herunder eksempelvis hvordan boligen skal bruges og hvordan løbende udgifter skal fordeles; det vil ligeledes være særligt relevant at aftale sig frem til forhold vedrørende samejets ophør, altså i tilfælde af at parret går fra hinanden.

Herunder kan man eksempelvis aftale om den ene skal have ret til at blive boende, hvordan et salg skal foregå, og hvordan prisen skal fastsættes, hvis den ene samlever køber den andens andel af boligen, etc. Selvom tanken om at forholdet måske en dag ikke længere holder kan virke uendelig fjern, når man erhverver en bolig sammen, er det altid en god idé at sikre sig mod fremtidige problemer.

Ved at indgå en sådan aftale ved begge parter, hvordan de er stillet i forhold til ejendommen, og de kender deres rettigheder og pligter. På denne måde kan man minimere risikoen for uløselige konflikter og urimelige krav mellem parterne.

Hvis man ønsker det kan man lade samejeoverenskomsten tinglyse på ejendommen; det er dog ikke en betingelse for, at den er gyldig.

I tilfælde af dødsfald

Der er ingen arveret mellem ugifte samlevende uanset hvor længe de har boet sammen. Det betyder, at skulle den ene afgå ved døden, arver den efterlevende ikke automatisk efter den afdøde – en sådan arveret kræver en særlig aftale herom. Ejer parret en ejendom i fællesskab betyder det, at arven efter afdøde vil tilfalde dennes efterladte, som vil være eventuelle børn og i anden række afdødes forældre.

Derimod er den efterladte samlever under ingen omstændigheder arveberettiget. Således kan samleveren pludselig komme til at eje ejendommen sammen med afdødes familiemedlemmer og således ikke nødvendigvis have mulighed for eller råd til at blive boende.

Udvidet samlevertestamente

Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente, er man som ugift samlevende stillet som ægtefæller i arveretlig henseende. Det betyder, at den efterladte samlever vil arve den afdøde, herunder også afdødes andel af den fælles ejerbolig. Der gælder en række betingelser for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, herunder skal parret have boet sammen i mindst to år eller have fælles børn.

Parret har også mulighed for at oprette et almindeligt testamente der kan konstrueres således, at de hver især testamenterer mest muligt til den anden, testamenterer sin andel af den faste ejendom eller på en anden måde, der passer dem.

Du kan læse mere om testamente her.

Professionel rådgivning og hjælp

Der er mange økonomiske aspekter at tage stilling til i forbindelse med køb og salg af bolig, når man er ugift. Derfor er det vigtigt at få god juridisk rådgivning for at sikre, at processen forløber gnidningsløst og at begge parter er tilfredse.

Hos Hviid Boligadvokater har vi et team af erfarne ejendomsadvokater, der kan gennemgå alle dokumenter grundigt og tilbyde vores professionelle mening for at hjælpe dig med at træffe de bedste beslutninger. Vi har desuden stor erfaring med at håndtere forskellige typer ejendomshandler, så du kan være sikker på, at du er i trygge hænder.

Derudover synes vi, at alle har ret til den bedste juridiske rådgivning fra professionelle boligadvokater, og derfor tilbyder vi altid lave og faste priser. På denne måde kan du vide dig sikker at få kompetent juridiske hjælp til en overkommelig pris.

Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl!

Hos Hviid Boligadvokater tilbyder vi ærlig og ligefrem rådgivning til vores kunder. Vi forstår, at køb eller salg af en bolig kan være tidskrævende og uoverskuelig, især når man er ugifte. Af samme grund er vi altid klar til at besvare alle dine spørgsmål, og vores erfarne boligadvokater har omfattende viden om samejeoverenskomst. På denne måde er du garanteret pålidelig og troværdig rådgivning fra os.

Så hvis du har brug for hjælp til at navigere på ejendomsmarkedet, skal du ikke tøve med at kontakte os i dag. Vi kan kontaktes på telefon 7630 8999 eller pr. e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk.

Med vores hjælp kan du være sikker på, at din ejendomshandel vil forløbe gnidningsløst og uden problemer.

Derudover kan du læse mere om relaterede emner på vores andre infosites: