Energimærkning af bolig

Når en ejendom skal sælges, er energimærkning obligatorisk. Formålet er at give den potentielle køber et overblik over bygningens forbrug af energi og de økonomiske udgifter hertil. En energimærkning består af to dele: den ene del skal illustrere bygningens energiforbrug, mens den anden del indeholder forslag til energimæssige forbedringer med beregning af udgifter og besparelser, hvis forbedringerne gennemføres.

Energimærkningen viser det beregnede forbrug, der modsat det faktiske forbrug i den pågældende bygning ikke er afhængig af variable faktorer som milde eller hårde vintre og de tidligere beboeres individuelle forbrug, præferencer for opvarmning og lignende. Det betyder, at energimærkningen muliggør en retvisende sammenligning af forskelige boligers forbrug.

Indhentelse og udførelse af energimærke

I forbindelse med salg af huse er det ejerens ansvar at indhente rapporten, mens det i forbindelse med salg af lejligheder er ejer- eller andelsforeningens ansvar.
Mærkningen udføres af en energikonsulent, der skal være godkendt af Energistyrelsen. Konsulenten udarbejder sin rapport på baggrund af en gennemgang af bl.a. døre og vinduer, isoleringens omfang og stand og boligens varmesystem. Resultatet er en mærkning med et bogstav mellem A og G, hvor A er det mest energivenlige; det samme system som kendes fra energimærkning af hårde hvidevarer.

En energimærkning er gyldig 5, 7 eller 10 år afhængigt af, hvornår den er udført. Mærket mister dog sin gyldighed, hvis der i mellemtiden foretages ændringer ved boligen, der har betydning for energiforbruget.