Refusionsopgørelse ved ejendomshandel

En refusionsopgørelse er et slutregnskab mellem køber og sælger. Denne erklæring er vigtig, fordi den sikrer, at begge parter er klar over alle de omkostninger, der er forbundet med transaktionen, og at køberen har fået refunderet eventuelle indskud eller andre forudbetalte udgifter til sælgeren.

Du kan læse mere om hvad refusionsopgørelse er og hvem der skal lave den på denne side.

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en metode til at regulere de økonomiske mellemværender, der uvægerligt opstår mellem en køber og en sælger i forbindelse med en ejendomshandel. Det er særligt de løbende udgiftsposter, der af sælger er betalt forud aconto, der giver anledning til reguleringen.

Det gælder eksempelvis ejendomsskat, vand-, varme- og elforbrug og ejerskifteforsikring. Udgifterne fordeles mellem parterne, således at de hver betaler for den del af udgiften, der ligger inden for deres respektive ejertid. Således aflæses forbrugsmålere på overtagelsesdagen (eller på dispositionsdagen, såfremt denne ligger inden overtagelsesdagen), og køber godtgør sælger det beløb, som sælger har forudbetalt men ikke reelt forbrugt for.

Hvem laver refusionsopgørelsen?

Det er almindeligvis køber eller købers advokat, der står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, men andet kan aftales parterne imellem. Den skal normalt være udfærdiget inden for 30 dage efter overtagelsen.

Bolighandel og huseftersynsordningen

Hvis bolighandlen er foregået under huseftersynsordningen, og er der derfor tegnet en ejerskifteforsikring, indgår denne som en del af refusionsopgørelsen. Sælger skal, uanset om køber har tegnet den af sælger foreslåede forsikring eller en anden, betale køberen et beløb, der svarer til halvdelen af prisen på den forsikring, som sælgeren selv havde indhentet tilbud på.

Boligadvokater med mange års erfaring

At købe eller sælge en bolig er en stor økonomisk beslutning, og det er vigtigt at få god juridisk rådgivning for at sikre, at processen forløber gnidningsløst. Vores team af erfarne ejendomsadvokater kan gennemgå alle dokumenter grundigt og tilbyde vores professionelle mening for at hjælpe dig med at træffe de bedste beslutninger.

Vi mener desuden, at alle har ret til den bedste juridiske rådgivning af høj kvalitet, og derfor tilbyder vi vores tjenester til faste lave priser. Af samme årsag er du garanteret at få den bedste juridiske hjælp til den bedste pris.

Bliv klogere på hvem vi er her.

Vi står klar, hvis du har spørgsmål!

Hos Hviid Boligadvokater er vi stolte af vores evne til at give ærlig og ligefrem rådgivning til vores kunder. Vi forstår, at køb eller salg af en bolig kan være en stressende og forvirrende proces, og derfor er vi altid klar til at besvare alle dine spørgsmål. Vores team af erfarne boligadvokater har omfattende viden om alle aspekter af ejendomsret, herunder refusionsopgørelse, så du kan være sikker på, at du modtager pålidelig og troværdig rådgivning.

Så hvis du har brug for hjælp til at navigere på ejendomsmarkedet, skal du ikke tøve med at kontakte os i dag. Du kan kontakte os i dag på telefon 7630 8999 eller pr. e-mail på kontakt@hviid-advokater.dk.

Vi vil med glæde give dig den vejledning og støtte, du har brug for, så du kan træffe de bedste beslutninger i din situation.