Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring tegnes af køber i forbindelse med en ejendomshandel. En ejerskifteforsikring dækker de skjulte fejl og mangler, der eksisterede allerede inden overtagelsen, og som først måtte vise sig efter overtagelsesdagen. Det betyder som udgangspunkt, at køber ikke kan stille sælger til ansvar for sådanne fejl og mangler – godtgørelse skal i stedet søges hos ejerskifteforsikringsselskabet.

Det er en betingelse for tegning af en ejerskifteforsikring, at der forinden udarbejdes en tilstandsrapport. Formålet med forsikringen er herefter at dække de fejl og mangler, der ikke var synlige ved gennemgangen og følgelig ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Er et forhold ikke nævnt i rapporten, som følge af en fejl begået af den byggesagkyndige, der har udarbejdet rapporten, er det hverken sælger eller forsikringsselskab, der skal stå til ansvar, men derimod den byggesagkyndige, hvis ansvarsforsikring vil dække købers eventuelle tab som følge af fejlen.

Alle ejerskifteforsikringer skal leve op til nogle bestemte minimumskrav, men derudover findes der også nogle med en udvidet dækning.

Ejerskifteforsikring og huseftersynsordning

Efter den såkaldte huseftersynsordning kan sælger frigøre sig fra sit 10-årige mangelsansvar vedrørende ejendommen over for køber, såfremt forskellige krav opfyldes. Sælger skal herefter blandt andet sørge for,at der udarbejdes tilstandsrapport og for at indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyde betaling af halvdelen af denne. Det er herefter uden betydning om køber vælger at tegne den af sælger foreslåede forsikring eller vælger at tegne sin egen. Under alle omstændigheder er sælger alene forpligtiget til at betale, hvad der svarer til halvdelen af prisen på den sælger selv havde fundet.