Tinglysningsafgift

Ejendom solgt i fri handel

Tinglysning af et skøde koster et grundbeløb på 1.750,00 kr. samt 0,6% af ejerskiftesummen (oprundet til nærmeste 100 kr.) og beregnes som [grundbeløb + ejerskiftesum * 0,6%] = tinglysningsafgift.

Er en ejendom solgt for 2.000.000 kr., koster tinglysningen herefter 1.750 + 2.000.000 * 0,6% = 13.750,00 kr. (udregnes som 1.750 + 2.000.000 * 0,006)

Overdragelse på anden vis end salg

Er salget af ejendommen ikke sket i fri handel, gælder der en særlig regel for beboelseshuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Herefter betales fortsat grundbeløbet på 1.750,00 kr., mens de 0,6% beregnes af 85% af ejendommens værdi. Overstiger købesummen de 85% af ejendommens værdi, beregnes de 0,6% afgift dog alligevel af købesummen. Denne regel gælder huse, ejerlejligheder og fritidshuse, mens beløbet for andre ejendomme fortsat skal beregnes på baggrund af købesum eller ejendomsværdi, afhængigt af hvilket beløb, der er det højeste.