Købsaftale bolig

En købsaftale vedrørende en fast ejendom er det juridiske aftaledokument, der binder køber og sælger ved deres underskrift. Købsaftalen indeholder alle vilkårene for handlen, herunder pris, overtagelsesdag, tidsfrister, finansiering, eventuelt medfølgende løsøre og meget mere.

Selvom aftalen er bindende efter begge parter har underskrevet den, tilkommer der dog køberen en lovbestemt fortrydelsesret, såfremt køberen har erhvervet ejendommen til at bruge som sin bolig. Fortrydelsen skal ske inden for 6 hverdage og mod godtgørelse til sælgeren på 1% af købesummen. Den samme fortrydelsesret tilkommer ikke sælger.
Både køber og sælger kan have indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder oftest, at godkendes handlen ikke af købers og/eller sælgers respektive advokater inden for en vis frist efter parternes egen underskrift på aftalen, er de ikke bundet af den.

Efter udløbet af fortrydelsesfristen og eventuelle advokatgodkendelser, er købsaftalen endeligt indgået og parterne bundet af dens indhold.