Forældrekøb og lejekontrakt

Det er tilrådeligt at udarbejde en skriftlig lejekontrakt, selvom der er tale om et udlejerforhold mellem forældre og barn. Lejekontrakten skal fastsætte retningslinjer for lejeforholdet, dvs. både udlejers og lejers forpligtelser og rettigheder. Udfærdigelse af en skriftlig lejekontrakt er et krav for, at barnet kan søge om boligstøtte og skal desuden bruges af forældrene, såfremt skatte-myndighederne ønsker dokumentation for huslejens størrelse.
Typeformular A ,9. udgave af 1. juli 2015 er den autoriserede lejekontrakt til anvendelse ved forældrekøb.