Advokatforbehold ved forældrekøb

Det er altid en god idé at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen ved erhvervelse af fast ejendom. Som ved alle andre handler med fast ejendom gælder dette også for forældrekøb. Advokatforbeholdet sikrer, at man som køber kan rådføre sig med sin advokat herunder overveje samt diskutere handlen, uanset man allerede har underskrevet købsaftalen, men inden købsaftalen anses for endelig bindende. På denne måde forbeholder køber sig først at være bundet af aftalen, når hans advokat godkender handlen.

Hvordan kan advokatforbeholdet formuleres?

Et advokatforbehold kan i en ejendomshandel for købers vedkommende eksempelvis formuleres på følgende måde:

”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Såfremt aftalen ikke godkendes af købers advokat, bortfalder den, og ingen af aftalens parter er herefter bundet over for hinanden.”

Køber har også uden et advokatforbehold mulighed for at fortryde boligkøbet. Dette er betinget af, at køber skriftligt giver sælgeren meddelelse herom og betaler sælger en godtgørelse på 1% af ejendommens købesum inden for en frist på 6 hverdage. Fordelen ved et advokatforbehold er, at man undgår dette tilfælde og behøver derfor ikke betale godtgørelse til sælgeren. Man har i kraft af advokatforbeholdet allerede sikret sig mulighed for at rådføre sig med sin advokat, inden handlen bliver endeligt bindende.