Forældrekøb og regler om fremleje af et værelse

Barnets fremleje

Man kan vælge at udleje et værelse i lejligheden, såfremt udgifterne til ejendommen eksempelvis er høje og lejligheden er stor nok. Den mest fordelagtige løsning vil ofte være, at barnet fremlejer værelset i stedet for, at forældrene selv lejer værelset ud. Dette skyldes, at man som udlejer i denne situation vil være bedre stillet ved opsigelse af lejemålet. Som fremlejetager indtræder man kun i de rettigheder, som lejeren har, og forældrene har herefter mulighed for at opsige lejeren, dvs. deres barn, med samme virkning for fremlejetageren.
Lader man barnet fremleje værelset, gælder lejelovens regler om fremleje og altså ikke reglerne om udleje. Dette indebærer blandt andet, at barnet og fremlejetageren kan opsige hinanden med en måneds varsel.

Hvordan beskattes lejeindtægten?

Barnets lejeindtægt ved fremleje er skattefrit betinget af, at barnets betaling af den månedlige leje til forældrene for hele lejligheden ikke overstiger 2/3 af huslejen inkl. forbrug.

Lejekontrakt mellem barn og fremlejetager

Det er altid tilrådeligt at udfærdige en skriftlig lejekontrakt mellem barnet og fremlejetageren af værelset, uanset lejeren er en god ven eller lignende. Lejekontrakten skal fastsætte huslejens størrelse samt regulere forhold angående vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning af værelset og eventuelt betaling af depositum med videre. Med en lejekontrakt har man mulighed for på forhånd at have fastsat retningslinjer i tilfælde af, at der skulle opstå uenighed.