Familielån – et alternativ til forældrekøb

Et forældrelån/familielån kan være et alternativ til forældrekøb. Barnet låner herefter penge af forældrene på gunstige vilkår, så barnet økonomisk bliver i stand til selv at eje en bolig. Forældrelån kan være relevant ved eksempelvis køb af andelsbolig, fordi flere foreninger i deres vedtægter forbyder fremleje fra forældrene til barnet og, idet forældrene ej heller kan beskattes efter hverken kapitalafkastsordningen eller virksomhedsskatteordningen.

Familielån med rente- og/eller afdragsfrihed

Det er muligt at indgå en låneaftale mellem familiemedlemmer med rente- og/eller afdragsfrihed. Dette får hverken skattemæssige virkninger for hverken forældrene eller barnet. Det er dog betinget af, at låneaftalen skal indgås på anfordringsvilkår. Dette indebærer, at lånet på anfordring kan kræves indfriet til enhver tid af forældrene. Det er yderligere en betingelse, at der eksisterer et reelt låneforhold mellem forældrene og barnet. Det betyder, at der skal oprettes et gældsbrev, der skal underskrives af begge parter samt, at afdrag skal kunne dokumenteres.

Afdrag på lån som gave

Forældrene kan give barnet et afdrag på lånet som en årlig, afgiftsfri gave, og i 2016 går grænsen ved 61.500 kr. Man skal dog være opmærksom på, at låneaftalen og gaveaftalen holdes adskilt. Forelå aftalen om gaven allerede på tidspunktet for låneaftalens indgåelse, betragtes forholdet som helhed i skattemæssig henseende som én gave. Konsekvensen vil i så fald være, at barnet gavebeskattes af den del af lånebeløbet, der overstiger den skattefrie nedre grænse. Ønsker forældrene i stedet at give en årlig nedskrivning af gælden med det skattefrie gavebeløb, betragtes beløbet hvert år som en ny gave.

Barnets forpligtelser som følge af ejerskab

Som følge af barnets ejerskab er barnet forpligtet til blandt andet at betale ejendomsskat, betale for vedligeholdelsesarbejder og andre løbende udgifter samt sørge for betalinger til ejer- eller andelsforeningen. Barnet kan ej heller søge boligsikring, da der ikke er tale om et lejeforhold. Barnet kan i stedet sælge boligen skattefrit, da barnet selv har beboet ejendommen, og dermed vil betingelsen om reel beboelse ifølge parcelhusreglen være opfyldt