Projektkøb af lejlighed

Man taler om projektkøb, når den bolig du køber, ikke er realiseret endnu, men stadig ligger på arkitektens tegnebræt, når handlen indgås. Det sker ofte at projektejendomme bliver sat til salg lang tid før byggeriet påbegyndes. Men er den lejlighed du er interesseret i at købe del af et allerede påbegyndt større byggeprojekt, kan det til tider være muligt både at se, hvordan bygningerne kommer til at se ud udefra og måske være så heldig, at der er lejligheder, der er færdige og som kan ses. Måske er der ligefrem indrettet en prøvelejlighed, som giver mulighed for en forsmag på inventar og materialebrug.

Mock-up eller salgsmateriale

Er det en lejlighed i et stort byggeprojekt, kan der som alternativ til den færdigbyggede prøvelejlighed være opført en lejlighed i 1:1 målestok i en pavillon eller skurvogn. Her kan du som interesseret køber opleve, hvordan lejligheden kommer til at tage sig ud. Det kaldes en mock-up af den færdige lejlighed. Er der hverken opført en mock-up eller en færdigbygget prøvelejlighed, har man kun arkitektens tegninger og salgsmaterialet at forholde sig til.

Vigtigt at nærlæse salgsmaterialet

Uden muligheden for at opleve lejligheden på egen krop inden købet og i mangel af fx en tilstandsrapport er det vigtigt at læse salgsmaterialet meget grundigt, inden du sætter din underskrift på købskontrakten. De store entreprenører har ofte en kontrakt, der til dels er standardiseret, men det er en god ide at få professionel råd og vejledning i forhold til købskontrakten. Som det beskrives længere nede, kan formuleringen af kontrakten nemlig få stor betydning ved overtagelsen af lejligheden.

Forbered dig på ventetiden

Da de lejligheder, der indgår i et projektkøb, som tidligere skrevet ofte er under opførelse, kan det føles som en langvarig affære, før man kan overtage sin nye bolig. Man skal altså på forhånd gøre sig klart, at man ikke kan flytte ind lige efter købet. Derudover skal man være forberedt på, at den overtagelsesdag man fik oplyst ved købet, kan risikere at blive rykket – måske endda flere gange – hvis byggeriet af forskellige grunde forsinkes undervejs.

Bankgaranti – stor prisforskel!

Projektkøbsaftaler indeholder et krav om, at du som køber er forpligtet til betale mindst 5 % som udbetaling idet købsaftalen realiseres. I tillæg skal du hos din bank have en bankgaranti, der siger god for den resterende del af købesummen. Det kan være en ret dyr affære pga. den lange tidshorisont, der er for overtagelsen af lejligheden. Derfor er det en rigtig god ide, at du forhører dig i flere banker ang. bankgarantien. Der kan være meget stor forskel på det gebyr banken kræver for at stille garantien. Når du overtager lejligheden, bliver bankgarantien omgjort til en deponering af den resterende købesum i sælgers bank.

Afleveringsforretning – en grundig gennemgang af lejligheden

Når du kommer til dagen for overtagelsen, altså dagen hvor det principielt skulle være muligt for dig at flytte ind, er det vigtigt, at du gennemgår lejligheden grundigt sammen med sælgeren. Ved gennemgangen skal du være opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Du kan også få en byggesagkyndig – en uafhængig en af slagsen vel at mærke – til at hjælpe med gennemgangen.
Finder du større mangler kan det være årsag til at overtagelsesdatoen rykkes. Men det kommer helt an på, hvordan købsaftalen er udarbejdet. Der bør nemlig bl.a. stå i købsaftalen, at du som køber har ret til at tilbageholde et vist beløb ved større fejl og mangler, men det er desværre langt fra altid, at det er opfyldt. Derfor er det som før skrevet en god ide at få en advokat til at kigge aftalen igennem, før man skriver under.