Hvad er en forening

ForeningI Danmark er en forening en juridisk enhed, der er dannet af en gruppe personer med et fælles formål. Foreningen er organiseret på frivillig basis og er ikke et erhvervsmæssigt foretagende. Formålet med en forening kan variere betydeligt og kan omfatte kulturelle, sportslige, sociale, uddannelsesmæssige, eller andre almennyttige aktiviteter.

Her er nogle grundlæggende aspekter af, hvad en forening i Danmark indebærer:

 1. Medlemskab:
  • En forening består af medlemmer, der deler interesser eller formål. Medlemskabet er normalt åbent for alle, der ønsker at deltage og opfylde foreningens kriterier.
 2. Vedtægter:
  • Foreningen skal have vedtægter, der fungerer som regelsæt og beskriver foreningens formål, medlemsrettigheder og -pligter, ledelsesstruktur, og andre relevante forhold.
 3. Generalforsamling:
  • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Her træffes vigtige beslutninger, som godkendelse af vedtægter, valg af bestyrelse, budget og andre overordnede anliggender.
 4. Bestyrelse:
  • Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift og træffer beslutninger på vegne af medlemmerne.
 5. Frivillighed:
  • Foreningsarbejde er baseret på frivilligt engagement. Ingen må tjene personlig økonomisk gevinst på foreningens aktiviteter.
 6. Foreningsregister:
  • Foreningen skal registreres i Erhvervsstyrelsens Foreningsregister, og vedtægterne skal indsendes i forbindelse med registreringen.
 7. Økonomi:
  • Foreninger har ofte en økonomi, der stammer fra medlemskontingenter, donationer, og eventuelle offentlige tilskud. Økonomien skal administreres og revideres i overensstemmelse med gældende regler.
 8. Offentlige Tilskud:
  • Nogle foreninger kan være berettigede til offentlige tilskud afhængigt af formålet og aktiviteterne. Dette kan omfatte støtte fra kommunen eller andre offentlige instanser.
 9. Momsregistrering:
  • Hvis foreningen driver økonomisk aktivitet, kan der være behov for momsregistrering, især hvis omsætningen overstiger en vis grænse.

Foreninger er vigtige aktører inden for civilsamfundet og spiller en afgørende rolle i at fremme fællesskab, kultur, idræt og mange andre samfundsinteresser. Deres struktur og funktion er reguleret af foreningsloven og andre relevante lovgivninger i Danmark.